Visa endast rubriker

Överklagan om buller avslogs

Länsstyrelsen anser inte att det buller som den ökade trafiken av lastbilar till JD Stenqvist medför är tillräckligt för att stoppa bygget. Boende intill Maglabyvägen hade överklagat den detaljplan som gjort det möjligt för JD Stenqvist att bygga ut sin verksamhet och hänvisat till att det innebär en fördubbling av tung trafik. Detta kommer i sin tur att innebära ökning av buller, vibrationer och olycksrisker.