Visa endast rubriker

V vill anställa fler

Vänsterpartiets lokala valprogram handlar till stor del om att öka personalresurserna inom kommunen.