Visa endast rubriker

Vänskapsparken har blivit tryggare

Mindre skadegörelse och en tryggare park - att anställa boende vid upprustningen och skötseln av Vänskapsparken i Rosengård har visat sig mycket lyckat. Från att ha varit vildvuxen och otrygg har parken förvandlats till en mycket populär mötesplats.