Visa endast rubriker

Tvingas fylla i blankett vid sjukdom

Från den första september måste anställda på Hässleholms sjukhus lämna in en skriftlig försäkran om att de är oförmögna att arbeta - redan för första dagen de är borta från jobbet.