Visa endast rubriker

Syftet annorlunda i Helsingborg

Sedan minst två mandatperioder tillbaka redovisar utvecklingsnämnden i Helsingborgs kommun kostnaderna för försörjningsstöd så att man kan se hur mycket som betalas ut till nordiska och utomnordiska hushåll.Varför är det så?– Vi började med det för längesedan. Då hade vi många fler utomnordiska med försörjningsstöd och vi ville se om vi kunde få ner siffrorna, säger Kjell Lundin (S), vice ordförande i nämnden.