Visa endast rubriker

Stenshuvuds sandhedar ska röjas

Sandhedarna söder om Stenshuvud är på väg att växa igen när enarna breder ut sig.
Nu tar man motorsågarna till hjälp för att försöka återskapa de öppna hedarna.