Visa endast rubriker

Sommarjobb på kommunen

Sofie Arvidsson 17 år, är en av de 29 ungdomar som fått ett sommarjobb genom kommunen. Nu arbetar hon på själva kommunkontoret med att administrera.