Visa endast rubriker

SD-förslag fick kommunstyrelsen att gå i taket

Sverigedemokraterna vill att försörjningsstödet ska redovisas så att man kan se hur stor del som betalas ut till utomnordiska och nordiska invandrare. Förslaget har fått övriga partier att gå i taket.