Visa endast rubriker

Äpplen, bergarter och soldater på nya gator

Flera nya gator är på gång runtom på Bjäre. Därför har kultur- och fritidsnämnden beslutat om namn på dem.I Förslöv kommer en väg norrut från Fjärdingsmansvägen att heta Soldatvägen, och en söderut Dragonvägen. I området fanns tidigare torpmark som brukades av husarer, dragoner och ryttare.I Östra Karup, i det planerade nya villaområdet, fortsätter namngivningen på bergartstemat.