Visa endast rubriker

Otillbörligt verkande vid röstande

Hur det ska gå till när man röstar är styrt genom lagar och det finns ett brott som heter otillbörligt verkande vid röstning, den som gjort sig skyldig till det kan dömas till böter eller upp till sex månaders fängelse.Helena Ihrstedt på valmyndigheten får höra Karl-Erik Anderssons beskrivning av hur han och hans flickvän röstade. Hon tycker att det låter som ett brott mot lagen.