Visa endast rubriker

Oro för skarpa skott

Kommunen har fått ett brev från en invånare som är orolig för säkerheten kring skjutbanorna i Kronoskogen. Enligt brevet inträffar det att skarp ammunition används och att skott ibland passerar, eller studsar, ut i skogen utanför skjutbanan.Brevskrivaren är orolig för att människor som promenerar i skogen kan träffas av skotten och skadas, eller rentav dödas.