Visa endast rubriker

Norra Skåne granskas av JK

Justitiekanslern, JK, har beslutat att inleda en förundersökning mot Norra Skåne.
Enligt Justitiekanslerns beslut misstänks tidningen för brott mot tryckfrihetsförordningens anonymitetsregler.