Visa endast rubriker

Nämnd begär hyreskompensation

Hälso- och omsorgsnämnden har efter avslag i kommunstyrelsen åter begärt hyreskompensation. Det är efter att nämnden flyttat delar av sin verksamhet från lokalerna i Rönnåsen till Astern som nämnden går miste om hyresintäkter på 372 000 kronor om året. I tjänsteskrivelsen från förvaltningschef Gunilla Velin efterfrågas även en plan för hur kommunen ska möta efterfrågan av demensboende.