Visa endast rubriker

(M) vill anställa överförmyndaransvarig

Moderaterna i Bjuv föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en tjänsteman med ansvar för överförmyndarfrågor rekryteras till kommunen. Moderaterna tror att närheten är en viktig faktor för snabb handläggning och man påpekar att kraven på myndigheten ökar och liksom antalet ärenden. Man tror också att det skulle bli lättare att hitta gode män.