Visa endast rubriker

Många brister i Varagårdsskolans kök

På grund av brist på pengar har ombyggnaden av Varagårdsskolans kök lagts på is. Efter en inspektion nyligen pekar nu Arbetsmiljöverket på en rad åtgärder som måste vidtas inom en viss tid.