Visa endast rubriker

Hotad väntsal upprör i Perstorp

Skånetrafiken överväger att säga upp avtalet om deras ekonomiska åtagande för
väntsalen på Perstorps station, och undrar vad kommunen tycker om förslaget.