Visa endast rubriker

Höganäs Bjuf överklagar till högsta instans

För ett par veckor sedan kom beskedet att Miljödomstolen avslår ett överklagande från Höganäs Bjuf AB. Men bolaget ger sig inte utan går nu vidare till högsta instans, Miljööverdomstolen.Det handlar om ett beslut att belägga Höganäs Bjuf med en straffavgift på lite drygt 1,7 miljoner kronor, som Naturvårdsverket fattade hösten 2008. Bolaget hade agerat felaktigt i handeln med utsläppsrätter.