Visa endast rubriker

Friskvårdsbidrag ska ses över

Anställda i Åstorps kommun har klagat över att friskvårdsbidraget på 200 kronor per termin är för lågt.Därför ska chefsgruppen se över vilken inriktning friskvårdsbidraget ska ha och om det är aktuellt med en höjning. De ska ta ställning till frågan under budgetberedningens arbete i höst.