Visa endast rubriker

Framgång för privat mammografi

Nästan 50 procent fler kvinnor i Skåne genomgår mammografi i dag jämfört med för ett par år sedan. Förändringen har skett sedan undersökningarna har samordnats.