Visa endast rubriker

Facket ifrågasätter om sjukblankett är tillåten

Vårdförbundet är kritiska till den skriftliga blankett som anställda på Hässleholms sjukhus sedan den förste september måste lämna in redan första sjukdagen. En blankett som är en försäkran om att de varit oförmögna att arbeta.