Visa endast rubriker

Elev kränkt och slagen - kommunen kritiseras

Barn och elevombudet kritiserar Simrishamns kommun för att ha åsidosatt sina skyldigheter, sedan en elev utsatts för kränkande särbehandling i flera år.