Visa endast rubriker

E-lönebesked till kommunanställda

För en smidigare löneadministration föreslår Helen Ohlsson, personalchef, i en tjänsteskrivelse att kommunen ska gå över till e-lönebesked. I skrivelsen framgår det att man på så sätt minskar administrativa kostnader samt värnar om miljön. Personal- och arbetsmarknadsutskottet är positiva till förslaget.