Visa endast rubriker

Det finns hopp för cykelstaden Helsingborg

Det blev en välbesökt cykelmässa på Sundstorget på lördagen.– Vi vill lyfta fram cykelns status, hur fantastiskt transportmedel det faktiskt är, säger Annica Ovesson projektledare för stadsbyggnadskontorets "Hållbara resan".Hon och kollegerna informerade om det nya cykelvägnätet i kommunen, vars huvudstråk ska stå färdigt 2015.