Visa endast rubriker

Alzheimerdagen uppmärksammas i Helsingborg

Demenssjukdomar är en av våra största folksjukdomar med omkring 148 000
drabbade. Årligen insjuknar omkring 800 nordvästskåningar och Alzheimer är
den vanligaste diagnosen.