Visa endast rubriker

Villaförening vill stoppa exploatör

Fastighetsägarna i Sjöskogens villaförening känner sig överkörda. Tidigt fick de ett löfte av exploatören om att nya villatomter inte skulle anslutas via deras väg. Nu är vägalternativet inritat i planen.