Visa endast rubriker

?Vi har gjort skäl för förnyat förtroende?

Den borgerliga alliansen i Bollebygd är inställd på att fortsätta samarbetet för att leda Bollebygd även efter valet.

Ekonomisk stabilitet, bättre skolmat, kulturskola i samarbete med Härryda kommun och bättre vatten i Olsfors/Hultafors är bland vallöftena.

De fyra partierna – M, C, FP och KD – går till val på varsitt program. Moderaternas är detaljerat i 35 punkter. Men alla har för avsikt att leda kommunen gemensamt om valresultatet går den vägen.

– Nycklarna till framgång är att ekonomin är under kontroll och kommunen är politiskt stabil. Vi tycker att vi gjort skäl för förnyat förtroende, säger Christer Johansson (M).

Roland Andersson (C) påpekar att det 2009 blev 14 miljoner kronor mindre att röra sig med än föregående år och man ändå klarade sig utan röda siffror. Men man måste våga ta tuffa beslut emellanåt.

Han framhåller att alliansen drev igenom förskolebygget i Töllsjö, trots att S bromsade. Den är full nu.

Hannu Sutinen (FP) betonar vikten av långsiktighet och samsyn i besluten.

– Ingen av oss har tvingats ge efter på sina hjärtefrågor, säger han. Vi lyssnar på varandra.

För Folkpartiet är det valfrihetsfrågor, för Centern levande landsbygd och vägfrågor, för Moderaterna bland annat företags- och arbetsmarknadsfrågor och Keijo Laine lyfter fram Kristdemokraternas tyngdpunkt på familjefrågor.

– Vi är ense om att klara krisen utan att belasta invånarna med högre skatt, säger Christer Johansson. Den slår mest mot de sämst ställda.

Han är stolt över att äldreomsorgen i Bollebygd satsat på maten. – När andra kommuner går över till kyld mat tar Bollebygd in en stjärnkock och utbildar personalen. Nu vill vi göra samma sak med skolmaten.

En musik- och kulturskola har diskuterats mycket och där ser han lösningen i ett samarbete med Härryda kommun. Det ger betydligt större utbud för eleverna än om Bollebygd skulle driva den själv.

Ett centrumnära idrotts- och friluftsområde på Rinna är en annan bit man vill ta tag i och på sikt kunde man även få ett badhus och utomhusbassänger där.

Andra frågor som lyfts fram är Etapp 2 av Krafthuset, gång- och cykelväg utmed Töllsjövägen, vattnet i Olsfors/Hultafors, trafiksituationen i Olsfors/Hultafors, stöd till bygdegårdar, att få fram tomter för företag och bostäder samt kollektivtrafik.