Visa endast rubriker

Vandalisering av Linets förskola

Dörren till lekstugan uppbruten och sönderslagen, de små stolarna sönderslagna, vindskydden uppbrutna och bajs kletat på dörren. Det är något av det som förskollärarna samt barnen och deras föräldrar mött när de kommit på morgonen till Linets Förskola.