Visa endast rubriker

Utgrävd å blir fall för Länsstyrelsen

På västra Orust har en fastighetsägare grävt ut bottnen av Strane å och byggt en damm för ett litet vattenkraftverk.