Visa endast rubriker

Utbildningschefen självkritisk efter skolvalet

– Det är mycket allvarligt.
Så kommenterar utbildningschefen Bengt Dufva Sverigedemokraternas framgångar i Borås skolor.

– Vi måste lyckas med hela vårt uppdrag i skolan. Vi kan inte dela på kunskapsuppdraget och att fostra demokratiska medborgare. Båda de sakerna har varit i fokus på alla våra gymnasieskolor.

I en ny utvecklingsplan poängteras det breda uppdraget.

– Jag tror att om vi i skolan lyckas att förmedla kunskap som gör att eleverna går ut med raka ryggar och att de känner sig delaktiga i samhället så kommer vi att minska andelen som står för den främlingsfientliga inställning som Sverigedemokraterna har.

Men han säger också att detta inte bara är ett skolproblem, utan ett samhällsproblem.

– I grunden är detta problem man bär med sig in i skolan, de skapas inte i skolan. Men vi lyckas inte i vår undervisning få fram de demokratiska värden som finns i läroplanen tillräckligt.