Visa endast rubriker

Ur och Skurskola kräver besked:"Vi behöver minst 50 barn"

Ska det bli en Ur och Skurskola i Hajom krävs snabba besked från föräldrar.

– Hajomsborna har ju sagt att de vill ha kvar sin skola så därför hoppas vi på positiva svar, säger Lena Johansson, Ur och Skur Skogsgrinden.

I veckan får föräldrar i upptagningsområdet brev från Skogsgrinden med anmälningsblanketter.

Hittills har bara ett 10-tal anmält intresse till Ur och Skurs planerade F-3-skola (förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritids).

– Vi behöver minst 50 barn för att få en ekonomisk grund, konstaterar Lena Johansson.

Och föräldrarnas svar brådskar. Skolinspektionen ska ha besked i slutet av oktober för att kunna ge klartecken vid årsskiftet för en eventuell skolstart.

Ur och Skurs planerade förskola i Hajom påverkas dock inte.

Den kommer att startas i augusti nästa år.

– Som det ser ut nu om inget sätter krokben för oss. Där har vi sedan tidigare ett stort intresse, vi har 20 barn anmälda, så den blir av.

Parallellt förhandlar Skogsgrinden med kommunen om hyran för lokalerna. Lena Johansson pekar på fina möjligheter för den nya friskolan.

– Det finns folk som är intresserade av vår verksamhet och det finns fin natur i närheten. Därför tycker vi det är roligt att kunna erbjuda vår pedagogik till fler.

– Dessutom tror jag det ligger rätt i tiden plus att vi blivit väldigt väl bemötta av politikerna.

Som BT berättat vill föräldrar till elever på Fotskälskolan slippa bussa sina barn till Sätila för gymnastik och slöjd, och istället utnyttja Hajomskolan tills Fotskälskolan byggts ut. Det krockar inte med Ur och Skurs planer.

– Vi är inte intresserade av varken gymnastiksal eller slöjdsal eftersom vi har de ämnena utomhus.

Om ni får klartecken från Skolinspektionen, hinner ni starta skola tills nästa höst?

– Jag är alltid positiv och vi känner inga svårigheter inför det.

Fotnot: Ur och Skurs förskola i Skene påverkas inte av planerna i Hajom utan drivs vidare som vanligt.