Visa endast rubriker

Unik skog bevaras i reservat

Naturreservatet vid Klev ska bli större.

En inventering visasde att naturen är så unik att myndigheterna har bestämt sig för att lösa in marken.

Mycket lövträd, mycket halvruttna stubbar och ett par speciella lavar. Här kan man inte avverka tyckte Skogsvårdsstyrelsen, som nu tillsammans med Länsstyrelsen jobbar på bildandet av ett naturreservat.

– Vi fick in en avverkningsanmälan men ville först göra en inventering. Och det var inte vilken trivial skog som helst, säger Ronny Fin på Skogsvårdsstyrelsen.

Området ligger precis intill den bit naturreservat som redan finns bakom gästgiveriet i Mårdaklev.

I veckan var man ute för att märka ut en lämplig gräns. Fanny Sahlén gick med plastband och band om träd för att markera gränsen.

– Det man vill bevara är lövträden, för det är väldigt ont om sådana miljöer idag. Sedan måste man kanske ta med lite granskog mellan lövdungarna för att skydda de träd vi vill ha kvar, säger Fanny Sahlén från Länsstyrelsen.

I skogen finns flera mossor och lavar som är ovanliga. En del är rödlistade, alltså utrotningshotade. Andra är signalarter och det betyder att det kan finnas andra intressanta arter värda att bevara. Sedan tidigare hade man märkt ut flera nyckelbiotoper och skyddsvärda områden.

– Här är mycket lövträd och mycket halvruttna träd. Olika arter vill ha olika miljöer. Därför är alla halvstubbar, gamla träd som nästan är döda och gamla knotiga ekar värda att bevara allihop, förklarar Jennifer Hood från Länstyrelsen.

Ägaren av skogen är positiv till reservatet.

– Ja, man ska ju avsätta en viss del av skogen för naturvård, det är inget speciellt med det. Jag ska bli ersatt med annan skog. Det är väl bra att det blir reservat, säger Svante Andersson som äger skogen.