Visa endast rubriker

Ungdomar vill ha bättre skolmat

Den senaste frågan på Ungdomspanelen har väckt stort intresse. Den handlar om skolmaten.

Frågan som ställs på kommunens hemsida handlar om vad som behöver förbättras i matsalsmiljön på Moga.

Hittills har 35 ungdomar svarat. Och 31 av dem vill att maten blir bättre.

– Den här frågan kanske vi måste utveckla ytterligare. Vi kanske ska fråga hur maten ska förbättras, menar Lena Lövgren, folkhälsoplanerare och ansvarig för projektet Ungdomspanelen.

Detta projekt startade i våras och ska pågå under tre år.

Projektidén har fötts inom organisationen Sveriges kommuner och landsting. Och ett nätverk med 29 kommuner och 4 landsting har bildats. Svenljunga kommun är en av deltagarna.

– Vi vill få unga att tycka till och göra sin röst hörd. Vi vänder oss till gruppen 13–16 åringar. Och för dem är nu rubriken Ungdomspanelen öppen på kommunens hemsida, berättar Lena Lövgren.

Där läggs webbfrågor ut. Hittills har tre frågor hunnits med.

Matsalsmiljön

Den första handlade om vilken typ av musik de unga helst vill låna på biblioteket. Totalt 74 ungdomar röstade och 32 av dessa önskade mera indie pop. I svaret från biblioteket lovades sedan att de ungas önskemål ska tas till vara.

– Det är viktigt att de unga, som går in på Ungdomspanelen, får ett svar, en reaktion på sitt engagemang, tycker Lena Lövgren.

Den andra frågan tog upp öppettider på fritidsgården under loven. Bland de 22 svaren ville 20 ungdomar att gården ska vara öppen som vanligt.

Och just nu ligger alltså webbfrågan om matsalsmiljön ute på hemsidan.

– Den har väckt så stort intresse att vi låter den ligga ute lite längre än de andra frågorna.

Hur tycker du att responsen från ungdomarna är?

– Vi har verkligen fått ett bra gensvar, tycker Lena Lövgren.