Visa endast rubriker

Unga gav framtidsråd till politiker

Herrljungas unga ska forma framtiden.
Politikerna tar ungdomar till hjälp att göra kommunen mer intressant.

Finns framtidens politiker bland Herrljungas ungdomar?

Mycket talar för det.

När kommunens styrande vände sig till högstadie- och gymnasieeleverna på Altorpskolan respektive Kunskapskällan, deltog 300 elever i en arbetsdag för att ge sin syn på hur Herrljunga bör utvecklas.

Uppmaningen till politikerna blev: ”Sätt Herrljunga på kartan med en bättre slogan, fler evenemang, en festival, köpcentrum, en ren och attraktiv miljö byggd utifrån miljövänliga och bättre kommunikationer”.

Altorpskolans elevrådsordförande David Granbom var med skolkamraterna Louise Glad, Matilda Ohlsson-Larsson och Elin Fritzon inbjudna att presentera elevernas idéer vid senaste kommunfullmäktigemötet.

– Attityden mellan ungdomar måste ändras. När jag bodde i Landvetter, fanns där ett ungdomskafé som var öppet en eller flera gånger i månaden. Dit gick man i?stället för att hänga i centrum, berättade David Granbom.

Matilda Ohlsson-Larsson fick frågan om ungdomar är villiga att engagera sig politiskt.

– Ja, men då i mer långsiktiga projekt, som ett ungdomsråd.

Louise Glad meddelade att många är missnöjda med arbetsmiljön i Altorpskolan:

– Måla om väggarna i en piggare färg så att vi inte somnar, täta läckor och fixa dålig ventilation och ljudisolering.

Konkreta mål lockar ungdomar att engagera sig i Herrljungas utveckling, slog eleverna fast.