Visa endast rubriker

Uddevalla på väg mot framtiden

I översiktsplanen lämnas förslag och rekommendationer för bland annat bebyggelse, vägar och naturvärden. Här är några exempel: