Visa endast rubriker

Tranemos äldreomsorg i topp

Tranemo har näst bäst äldreomsorg i landet.

Bara i Gullspång är omsorgen av de gamla bättre. Det visar siffror från Socialstyrelsen som SVT tagit del av.

– Det var ju fantastiskt roligt, säger socialchefen i Tranemo, Magnus Andersson.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 90 000 äldre som tillfrågats om trygghet, bemötande, inflytande, mat, städning, vårdinsatser och social samvaro.

Äldres betyg


SCB har på uppdrag av Socialstyrelsen ombett de äldre att betygsätta de olika kriterierna enligt följande: 0-40 = Inte godkänd, 0-54 = Ok, 55-74 = Nöjd och 75-100 = Mycket nöjd.

Ettan, Gullspång, får hela 88 poäng i undersökningen, medan Tranemo kommer tätt efter med 84 poäng.

Brukar vara bra


– Vi brukar ligga rätt bra till i sådana här mätningar, men att vi skulle få så här bra resultat, det trodde jag inte, säger en glad Magnus Andersson.

Han är övertygad om att orsaken till de höga betyget från brukarna beror på insatser från personalen.

Personal som trivs


– De gör ett bra jobb, och de trivs nog ganska bra med sitt arbete. Vi har låg personalomsättning och inga höga sjukskrivningstal, säger han.

– En annan orsak till att vi hamnat så högt upp i mätningen kan ha att göra med att vi har en lång tradition av en god äldrevård här i kommunen. Sådant här tar lång tid att bygga upp.