Visa endast rubriker

Tio år gammal motion har ännu inte fått svar

Håller Sotenäs kommun på att sätta svenskt rekord i handläggningstid? Det är en fråga som är berättigad att ställa, eftersom flera motioner och medborgarförslag inte har avgjorts trots flera års handläggningstid.