Visa endast rubriker

Tid inom 30 dagar hos barnpsykiatrin

Alla barn och ungdomar som är behov av psykiatrisk vård får numera tid för ett besök i NU-sjukvården inom garantitidens 30 dagar.