Visa endast rubriker

Svensljunga Bostäder söker ny vd

Rekryteringen av ny vd till Svenljunga Bostäder är i gång.

Förhoppningen är att ha den på plats till våren.

13 personer har sökt den kombinerade tjänsten som vd på Svenljunga bostäder och chef för kommunens lokaler.

– Jag lägger inga bedömningar just nu om de sökande. Det har kommit in 13 ansökningar och vi ska titta på dem så fort som möjligt, säger kommunchef Torkel Andersson.

Bara en kvinna


Ingen av de 13 är lokalt känd. Av de 13 är endast en sökande kvinna.

– Det går inte att veta, men man kanske kan gissa att det avspeglar hur mansdominerad branschen är, säger Andersson.

Tjänsten som vd har länge varit en halvtidstjänst eftersom bostadsbolaget är så litet.

Därför kombineras den med chefskapet för lokalförsörjningskontoret.

– Vi vill hitta samverkan mellan de två så långt det är möjligt, säger Andersson.

Inget juridiskt problem


Att kombinera en tjänst på ett kommunalt bolag med en på kommunen, är i sig inget juridiskt problem.

– Nej det är tillåtet. Man måste bara tänka på att följa lagen om offentlig upphandling, säger Andersson.

I våras kom en vägledande dom från Regeringsrätten som poängterade att kommuner inte får anlita sina egna bolag utan att först ha bjudit ut uppdraget till flera bolag som kan konkurrera med varandra.

Ambitionen är att ha hittat rätt person för tjänsten före årskiftet och att den ska kunna vara på plats någon gång under våren.