Visa endast rubriker

Strokedrabbad illa behandlad

En strokedrabbad vårdtagare hanterades allt för hårdhänt vid matningen.

Det konstateras i en Lex Sarah-anmälan som gjorts vid ett äldreboende i kommunen.

Den äldre vårdtagaren, som även har nedsatt funktion i vänster sida, får hjälp med matning vid alla måltider.

Vårdtagaren har alltid huvudet kraftigt nedåtpressat mot bröstet. Och kan inte själv höja huvudet när det är dags för mat.

Sakta och försiktigt


Det är väl känt hos all personal på boendet att vårdtagarens huvud måste föras sakta och försiktigt uppåt, så att matning kan ske.

Men vid det tillfälle, som Lex Sarah-anmälan handlar om, skedde ingen kommunikation mellan vårdtagare och vårdpersonal. Huvudet flängdes kraftigt bakåt och hölls fast av personalen. Vårdtagaren skrek ut sin smärta.

Anmälan till änsstyrelsen


Allt detta står att läsa i Lex-Sarah-anmälan, som nu skickats in till länsstyrelsen.

Där konstateras också att anhörig informerats och att information gått ut till hela arbetsgruppen.

Information som understryker vikten av att ta hänsyn till den enskildes funktionshinder.

Och att aldrig bruka våld i arbetet i olika vårdsituationer. Den personal som var hårdhänt kommer att tilldelas en varning.