Visa endast rubriker

Storpublik på debatt om äldre

Stolarna i sessionssalen räckte inte till när framtidens äldreomsorg debatterades i Herrljunga i går. En av de mest kritiska till omstruktureringen är Eva Johnsson.

I går var det stormöte i kommunhuset. PRO i Gäsene och Herrljunga samt SPF bjöd in de sju partierna att ge sin syn på förslagen till omstrukturering av äldreomsorgen och svara på frågor.

En av åhörarna, som applåderades för sina inlägg, var Eva Johnsson.

Hennes mamma flyttade nyligen till vård- och omsorgsboendet Gäsenegården, som enligt förslaget till omstrukturering av äldreomsorgen ska bantas till trygghetsboende.

– Det må hända handla om att spara pengar men kommer att leda till sämre livskvalitet och längre avstånd till service och sjukvård, befarar hon.

I förslaget saknar hon tillgång till samlingslokaler, frisör, fotvård och dagvård samt terapi och hon vill inte att hon och andra anhöriga får längre till sina äldre.

PRO Gäsene hade mobiliserat sina styrkor till frågestunden i går kväll.

– Vi är måna om att ha äldreomsorg även hos oss. Det är svårt för äldre att åka lokaltrafik mellan orterna och alla har inte färdtjänst, påpekar ordföranden Gerd Svensson.

Hon får medhåll av Ingemar Gustafsson:

– Äldreomsorgen fungerar väl idag — låt den förbli så.

De medverkande politikerna var Gun-Britt Falk (KV), Kari Helstadius (M), Inger Gustafsson (FP), Ingemar Kihlström (KD), Uno Sanfridsson (C), Lejf Olsén (MP) och Håkan Blom (S).

De hade till uppgift att besvara frågorna vad framtidens äldreomsorg ska innehålla, hur den ska organiseras och hur den ska finansieras.

Frågorna från de många åhörarna var konkreta.

– Var ska maten till de äldre lagas?

– Innebär omorganisationen personalneddragningar?

Lokala partiet KV:s eget förslag till omstrukturering kritiserades av flera partier medan KD:s ståndpunkt applåderades.

– 70 procent av de äldre vårdkrävande bor i kommunens norra delar och då ser jag orsak att behålla Hagen och Hemgården som vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende — och Gäsenegården som vård- och omsorgsboende, deklamerade Ingemar Kihlström och fick medhåll angående Gäsenegården av Ragnar Emanuelsson, (C) som satt i publiken.

Beslut om framtidens äldreomsorg avgörs av kommunfullmäktige.