Visa endast rubriker

Statligt stöd kan sätta fart på cykelvägar

Sotenäs kommun kan söka statligt stöd för att förbättra trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator och vägar. Det är innebörden i en skrivelse som sänts från Trafikverket till Sotenäs kommun. Det kan till exempel handla om att rusta gång- och cykelvägar.