Visa endast rubriker

Socialdemokrater vill satsa på kulturskola

Fler vuxna i skola/barnomsorg, en kulturskola, fler bostäder, sysselsättning till alla ungdomar och hjälp till alla över 75 år till hemtjänsttaxa.
Det är några saker som S i Bollebygd driver i årets valrörelse.

Socialdemokraternas förstanamn är kommunstyrelsens nuvarande vice ordförande Peter Rosholm. Han säger att det kommunala programmet bygger vidare på partiets riksprogram och att en röd–grön regering kommer att ge kommunerna mer resurser. Men om det inte blir så är S i Bollebygd inte främmande för att höja kommunalskatten med 25 öre för att klara välfärden.

– Vi accepterar inte att kommunal verksamhet är sämre än privat, säger han.

Det kommunala S-programmet för 2011–2014 är indelat i flera områden.

Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att all planering för bostäder och verksamheter skall ge förutsättningar för småskalighet, att man skall satsa på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, underhålla VA-systemen samt utveckla Töllsjö och Hultafors/Olsfors.

För barn och ungdomar gäller bland annat Rolf Söderlunds hjärtefråga att få mindre barngrupper och fler vuxna i skolan.

Genom glesbygdsbidrag till Töllsjöskolan och Örelundsskolan kan de utvecklas. Otto Andreasson framhåller stöd till elever som inte passar in i stora grupper.

De boende på Bollegården skall få möjlighet att vistas utomhus och de som är över 75 år skall erbjudas hjälp två timmar i veckan till hemtjänsttaxa utan biståndsprövning.

– Alliansen har gjort det bekvämt för sig genom att sätta ramar och inte diskutera verksamhet, säger Lars-Erik Olsson.

S vill öppna Bollegårdens restaurang för allmänheten igen, men sätta priserna i nivå med andra restauranger i samhället. Äldre skulle få lägre pris i nivå med dagens.

Att starta en kulturskola och ordna en samlingssal för kultur framhåller Gunnel Brandt som viktigt.

Partiet vill även stödja studieförbund och föreningar och få ett friluftsområde på Rinna.

Fler jobb vill man få genom att få fram mark och lokaler till företag snabbare, satsa på vuxenutbildning och öka antalet sommarjobbare i kommunens verksamheter.

För att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare vill man ha rätt till heltid och man vill kräva kollektivavtal av alla företag som utför uppdrag åt kommunen.