Visa endast rubriker

Skolan ska bli som ny

Mogaskolans låg- och mellanstadium kan nu se fram emot en efterlängtad renovering.

I veckan inleddes arbetet som beräknas ta totalt två år.

Korridoren där skolans elevvårdsteam håller till gapar tom. Den senaste veckan har det rivits och förberetts för att bygget ska kunna påbörjas. Skolsköterska, psykolog och kurator har fått flytta till tillfälliga lokaler.

– Det har varit många turer men nu är vi äntligen igång, säger rektor Rolf Lilja.

Det dröjer fram till sommarlovet innan arbete med elevernas lokaler påbörjas. Då är det den så kallade A-skolan från 1940 som ska få en ordentlig ansiktslyftning. Renoveringen av B-skolan inleds vårterminen 2010.

– Lokalerna är otroligt slitna och dåligt anpassade efter dagens undervisning. Efter renoveringen kommer alla klassrum ha grupprum bland annat. Det kommer att bli en helt ny skola, säger Rolf Lilja.

Amfiteater


Mot innergården kommer det att grävas ut i källarplanet och bygga en trappa i form av en amfiteater. Det innebär att fritidsbarnen får ordentliga fönster i sin källarlokal. Det här välkomnar Rolf Lilja.

– Idag har deras lokaler allt för mycket källarkaraktär, säger han.

Mogaskolans nya högstadium stod klart 2002. Det var då meningen att man skulle fortsätta att renovera hela skolan efter det.

– Vi har fått vänta åtta år. Det är klart att det har haft betydelse för verksamheten. Eleverna har fått gå i slitna och dåligt anpassade lokaler med undermålig ventilation.

Än så länge påverkar ombyggnaden inte eleverna så mycket. Till hösten däremot kommer låg- och mellanstadiet få ha sina lektioner i andra lokaler.

– Elevantalet på högstadiet minskar till hösten, vi kommer därför ha lektionsrum över i den delen av skolan, säger Rolf Lilja.

Renoveringen beräknas kosta 32,6 miljoner kronor. Hela renoveringen ska vara klar vårterminen 2011.