Visa endast rubriker

SD vill in i kommunstyrelsen: "Kommer självfallet kräva detta"

Sverigedemokraternas sex mandat i fullmäktige räcker precis till för en plats i kommunstyrelsen i Borås.

– Vi kommer självfallet att kräva detta. Att vara med i kommunstyrelsen är främsta sättet att driva politik, säger William Petzäll (SD).

Om inte de andra partierna ger Sverigedemokraterna en plats i kommunstyrelsen kan partiet enligt kommunallagen kräva proportionellt valsätt och därmed får de en plats av tretton i kommunstyrelsen.

Proportionellt valsätt är ovanligt och något som politikerna försöker undvika. I stället brukar man komma överens om fördelningen av ledamöter i nämnder och styrelser.

Som partierna har formerat sig just nu får SD en vågmästarroll även i kommunstyrelsen.

– Det finns ett problem med detta, då kommunstyrelsen lägger fram förslagen till fullmäktige, säger kommunstyrelsens nuvarande ordförande Ulrik Nilsson (M). Han fortsätter:

– Det skulle gå att utesluta SD ur kommunstyrelsen om en enkel politisk majoritet beslutar att minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 13 till 11. Men det är inget snyggt sätt. Har ett parti kommit in i fullmäktige får man respektera dem även om man inte delar deras uppfattning.

Karl-Gustav Drotz (KD) och Morgan Hjalmarsson (FP) ser ingen anledning att ta till proportionella val utan säger att sannolikt kommer man att ge SD en plats. Lösningen menar de är att det blir ett majoritetsstyre i Borås som får 37 mandat i fullmäktige. Då blir det också en majoritet i kommunstyrelsen även om SD har en plats.

– Men får vi inte majoritetsstyre blir kommunstyrelsen en jobbig tillställning, säger Karl-Gustav Drotz.

Inte heller Ulf Olsson (S) tycker proportionellt valsätt är bra.

– Läget är som det är och nu ligger ansvaret på de åtta demokratiska partierna att se till att SD inte får inflytande.