Visa endast rubriker

Sassi Wemmer, förstanamn för MP i Bollebygd

På första plats... Sassi Wemmer, förstanamn för MP i Bollebygd. Partiet har i dag ett mandat.

Hur går det för er i kommunalvalet?


– Vi hoppas att vi i Bollebygd gör vår bästa val sedan starten av kommunen. Vi jobbar för att minst fördubbla vår representation i kommunfullmäktige. Från september kan man träffa oss varje lördag på torget i Bollebygd för att få svar på frågor. Miljöpartiet i Bollebygd kommer inom kort att skicka ut en information till alla hushåll med en kort beskrivning av våra toppkandidater från Bollebygd på kommunal, regional och riksnivå.

Varför ska Bollebygdsborna rösta på er?


– Vi har en strategisk och hållbar politik för framtiden. Vi vill se Bollebygds kommun som föregångare i lokala klimatfrågor. Satsningar på cykelvägar, sociala, etiska och ekologiska krav på lokala upphandlingar, skapa förutsättningar för lokala entreprenörer, utveckla kulturen och bibehålla och skapa nya förutsättningar för barnen är delar av våra målsättningar.

Vad är din viktigaste valfråga?


– Som etta på Bollebygdslistan verkar jag för att hela kommunen utvecklas på ett hållbart sätt. Jag fokuserar lite extra på kommunens strategiska utveckling, miljöarbetet och den framtida turismutvecklingen. Speciellt bevakar jag kommunens ytterområden. ”Hela Bollebygds kommun ska leva”.