Visa endast rubriker

Sålde skrot för 348 000: "Visste inte att jag var tvungen att skatta"

En Sjuhäradsföretagare i byggbranschen har dömts till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst för skattebrott.

Detta sedan han ute på arbetsplatser tagit hand om skrot vid sidan om och sedan sålt det vidare till skrotfirmor.

På två år gav det honom sammanlagt 348 000 kronor i svarta inkomster.

Vid rättegången i Borås tingsrätt hävdade mannen att han inte förstått att han var tvungen att deklarera för de inkomsterna, men den förklaringen ansåg tingsrätten inte vara sörskilt trovärdig.