Visa endast rubriker

Regler behövs för kommunal borgen

Bollebygds kommun får allt fler förfrågningar om kommunal borgen. Nu stramas regelverket upp.

Vid sitt senaste möte antog kommunstyrelsen en policy för kommunal borgen. Den ska fastställas av kommunfullmäktige.

Olsfors IF har nyligen fått kommunal borgen för lånet till sin nya konstgräsplan och Hulta golfklubb har precis ansökt om borgen för ett lån till att lägga om greenerna så att man slipper bekämpningsmedel.

– Borgen är ett sätt att stödja idrottsföreningar som inte kostar något om det är sunda kalkyler, säger kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (M). Men det är ett ekonomiskt åtagande från kommunens sida och en policy behövs.

Han säger att det är positivt att föreningarna själva tar ansvar för sina anläggningar.

Borgen är ett frivilligt åtagande för en kommun, men den påverkar kommunens ekonomiska handlingsfrihet och kreditvärdighet.

I juli i år hade Bollebygds kommun sammanlagt 193,15 miljoner kronor i borgensåtaganden.

Det är en ökning med 49 procent på ett och ett halvt år.

Borgensåtaganden som är aktuella just nu gäller kommunala Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder, förlustansvar för egna hem, föräldrakooperativet Gadden och IF Olsfors.