Visa endast rubriker

?Rör inte vår förskola?

Budskapet är klart och tydligt.
– Vi vill att förskolan här på Bergsäter blir kvar!

Det är förskollärarna Eva Eriksson och Eva Hagenbrant, som tillsammans med barnskötarna Frida Elmgren och Lisa Larsson, uttrycker detta önskemål. Men de har resten av personalen, föräldrarna och barnen med sig.

– Alla trivs så gott här. Och föräldrarna blir trygga när barnen har det bra.

Men varför behöver de framföra sitt budskap just nu?

Jo, under senaste tiden har främst personalen börjat känna oro. Det har dykt upp politiker, tjänstemän, en arkitekt på förskolan. Dessa har frågat, funderat, tittat sig omkring. Och det har hörts ord som att Bergsäter kanske är en bra lokal för komvux.

Men de fyra i personalen vet att Bergsäter är bra som förskola. Och de vill att den så ska förbli.

De radar upp en lång rad argument som bevis för sin övertygelse.

– Lokalen är i markplan. Lokalerna är bra. Här finns stora ytor, ordentliga rum, inomhusmiljön är utmärkt.

– Våra stora fönster ut mot vägen är som en levande teveruta. Där sitter barnen ofta och kollar alla maskiner, hjullastare, traktorer vid Kommunförrådet. Och ibland landar det till och med ett flygplan på flygplatsen.

– Här finns en jättestor inhägnad gård med mycket gräs och lite asfalt för alla cyklar. Kullen är en tillgång, sandlådan är stor, vi har till och med planterat päronträd och valnötsträd. Och så har vi ett japanskt körsbärsträd, som blommar så vackert på våren.

De fyra beskriver den härliga atmosfären på denna förskola med bara två avdelningar, där närheten mellan avdelningarna är stor.

– Vi har alla lagt ned mycket av vår själ här på Bergsäter.

– Och även praktiskt fått vara med och påverka förskolan, när den stora ombyggnaden gjordes för sex år sedan.

Men är läget på industrimark verkligen bra? Idag krävs det dispens från detaljplanen för att få ha en förskola här.

– Vi tycker alla att läget är bra. Trafiken, som går en bit ut från förskolan, passerar bara förbi. Vi har aldrig ont av den.

Säger de fyra och går ut till barnen, som har det kul ute på den stora gården.

Finns det några politiska beslut om lokalen på Bergsäter?

– Nej, absolut inte, säger kommunalrådet Eva Johansson (C).

– Men frågan om komvuxs lokaler måste lösas. Bergsäter är ett av de fyra, fem olika alternativ som utreds.