Visa endast rubriker

Protester mot vindkraftverk

Det var många upprörda röster när kommunen bjöd in till informationsmöte om vindkraftsetableringen i Svenljunga kommun.

De närboende är emot placeringen av de planerade vindkraftverken i Strömsfors.

Västra Götalandsregionen har undersökt möjligheterna till vindkraftsetablering på sin egen mark. I Svenljunga kommun är det Naturbruksgymnasiets mark i Strömsfors som är aktuell.

– Vi har ansökt om tillstånd hos kommunen, säger John Andersson, utvecklingschef på Naturbruksförvaltningen i Västra Götaland.

Detta har gett reaktioner hos de närboende.

I tisdags fylldes Svenljungasalen med ett 50-tal personer som hade en åsikt om etableringen. Och framförallt om placeringen av vindkraftverken.

Men de närboende är också oroliga för att ljudnivån från verken ska bli för hög.

– Vi måste ta hänsyn till en del faktorer inför ett eventuellt bygge. Bland annat finns det riktmärken om att vindkraftverken inte får uppmätas till högre än 40 decibel, säger Rune Kelvered, projektledare på Västfastigheter.

Inga beslut tagna


Allmänheten kan lämna skriftliga synpunkter kring det planerade bygget fram till den tjugonde mars.

– Vi kommer att lyssna och ta till oss de synpunkter som kommer in, säger Susanne Norberg, miljö- och byggchef i Svenljunga kommun.

Därefter kommer kommunen att fatta ett beslut om bygglov.

– Ingenting är klart och jag är varken för eller emot en etablering av vindkraftverk i Strömsfors.

Dock påpekar hon att kommunen i sig är lämpad för vindkraft.

– Svenljunga kommun har goda förutsättningar för vindkraft, men om den föreslagna placeringen är den bästa är i nuläget oklart.

– Vi har ännu inte gjort någon analys över hela kommunen, men det ska göras, säger Norberg.

Teoretiska grunder


Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen har gjort teoretiska beräkningar på området över Strömsfors för att se var på deras mark det finns mest vind.

– Vi har använt oss av ett dataprogram som heter Windpro och har gjort uppskattade värden. Det är alltså än så länge bara teoretiska värden som vi beräknat kalkylen på, säger Kelvered.

De planerade verken har en effekt på två megawatt (MW) vardera. Totalt sett genererar de 15 000 megawattimmar på ett år. Det motsvarar en årsförbrukning för 700-800 eluppvärmda villor.

Karolina Peeker


karolina.peeker@bt.se

033-7000 723