Visa endast rubriker

Politikersvar om planer för Ballasjön

Även Vänstern och Moderaterna har svarat på frågan vad de vill göra med Ballasjöns badplats.

I tisdags skrev BT om ungdomar som vill ha förbättringar gjorda på badplatsen vid Ballasjön. Då publicerades svar från Birgitta Losman (MP), Keijo Laine (KD) och Roland Andersson (C) om vad deras partier vill göra.

Här är svar från V och M (de har kortats):

Barbro Ridell (V):

Vänstern har ingen lista till årets val, så vi kommer inte att kunna agera politiskt efter valet på samma sätt. Men vi har beslutat att skriva en motion gällande våra sjöar i kommunen, där ju Ballasjön ingår, med förslag på att upprätta en plan för skötsel.

Christer Johansson (M):

Inom moderaterna är vi helt överens med dig om att vi måste ha en handlingsplan inför nästa års badsäsong för såväl Ballasjön som övriga kommunala badplatser: 1) Vilken utrustning ska finnas och vilken standard ska det vara på den? 2) Hur ska badplatserna skötas och vem ska göra det? 3) Är det möjligt att engagera frivilliga krafter (till exempel föreningar) som mot ersättning åtar sig att komplettera kommunen med regelbunden tillsyn av badplatserna? 4) Hur ska vi motverka skadegörelse och nedskräpning?

Vi kommer att ta till oss alla de synpunkter och önskemål som nu följer som ett resultat av dina frågor och förslag till åtgärder kommer vi att diskutera och presentera i god tid inför nästa års badsäsong.